Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl. (30)

Cisternová automobilová stříkačka

  • pátek, 12 květen 2017 09:00
  • Napsal(a)
Zcela určitě nejnáročnější část projektu. Příprava na výběrové řízení trvala více jak pět měsíců a během této doby bylo nutné připravit podklady v podobě technické specifikace vozidla a dále technické specifikace požárního příslušenství, tak aby vozidlo splnilo předepsané požadavky dané vyhláškou pro požární techniku. Následoval boj s úředníky při schalování specifikace, kdy bylo zejména vytýkáno použití konkrétních názvů a produktů, což zákon o výběrových řízeních nedovoluje. Přes všechna tato úskalí se podařilo vysoutěžit vozidlo, které přesně splnilo naše požadavky.


Specifikace CAS30

  • Popis vozidla a základní technická specifikace

    Cisternová automobilová stříkačka CAS 30/8500/510 - S 2 Z T815-2 6x6.2 je zásahový požární automobil těžké hmotnostní třídy, schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace. Požární automobil je postaven na třínápravovém podvozku TATRA T815-231R35 6x6.2 s připojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem. CAS je určena k přepravě požárního družstva 1+5 ve dvou řadách orientovaných po směru jízdy a hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou a při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. K tomuto účelu je vybavena požárním čerpadlem o jmenovitém průtoku 3 000 litrů za minutu, nádrží na vodu a pěnidlo, lafetovou proudnicí, nárazníkovou lafetovou proudnicí a vysokotlakým průtokovým hadicovým navijákem.


    Tech spec
  • 1

Zastupitelstvo obce Krásná schválilo na svém zasedání dne 30. 3. 2017 smlouvu o pořízení nové požární cisterny. Vítězem výběrového řízení se stala společnost THT Polička, která nabídla nejnižší cenu 7.268.228,- Kč vč. DPH. Jedná se o vozidlo CAS30 Tatra T815 pro velkoobjemové hašení v provedení pro šest osob.

V rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“, který je spolufinancována z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Aktuality:
4. 12. 2017 - předání vozidla
10.5. 2017 - zástupci obce a Jednotky SDH byli pozváni do THT Polička k předvýrobnímu setkání, na kterém byly dořešeny poslední připomínky a byly nám ukázány možnosti realizací vnitřích rolet nástavby a interiéru. V současné době se čeká na dodávku podvozku a poté již začne výroba naší cisterny. V galerii níže jsou fotografie obdobných cisteren, které jsou momentálně ve výrobě.
30. 3. 2017 - schválení výsledku výběrového řízení
10.3. 2017 - začíná lhůta na vypořádání námitky jednoho z uchazečů
9. 3. 2017 - proběhlo výběrové řízení

9. 2. 2017 - v současné době se přijímají nabídky, vyhodnocení veřejné zakázky proběhne 9. 3. 2017

 

Stanový tábor pro děti

  • středa, 04 leden 2017 06:54
  • Napsal(a)
Mladí hasiči z Krásné a Adorfu se v červenci sešli ve stanovém táboře, kde se společně seznamovali s požární technikou, věcnými prostředky a samozřejmě poznávali hlavně sami sebe...

EU Nachbar