Projekt: Krásenský den 2020 (2021)

 • středa, 21 říjen 2020 05:13
 • Napsal(a)
Projekt:Krásenský den 2020 (2021)
Projekt nebyl z důvodu pandemie Covid-19 v roce 2020 zrealizován a byl přesunut na rok 2021.
Žadatel: obec Krásná
Projektový partner: město Adorf/Vogtl.
Celkové náklady projektu: 11.346,75 Euro
Dotace: 8.510,06 Euro (75%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Obsah projektu: dlouholetí projektoví partneři se domluvili na realizaci celodenní akce, která bude určena laické veřejnosti z obou obcí, popř. celého regionu. Dopolední program zajistí hra určena pro celé rodiny. Ve vybraných lokalitách v Krásné budou vytvořena dílčí stanoviště hry, kde se budou prezentovat složky IZS a spolky. Při průchodu celé trasy posbírají účastníci dílčí písmena, ze kterých poskládají tajenku. Hra na konci zavede hráče do sportovního areálu, kde obdrží za své výkony drobné ceny. Ve sportovním areálu bude pokračovat odpolední program. Jeho součástí bude hojně navštěvovaná a veřejností oblíbená hasičská soutěž v požárním útoku pro pozvané sbory hasičů z příhraničního regionu (česko-bavorsko-saského). Zkrátka nepřijde ani široká veřejnost. Ta se může aktivně zapojit do prezentace silového sportu (Strongman) z regionu a místního jezdeckého klubu nebo může soutěžit na atrakcích, které byly vybírány záměrně pro všechny věkové skupiny, tak aby nediskriminovaly pohlaví, rasu ani etnický původ. Odpoledne k tanci a poslechu zahraje regionální amatérská kapela, kterou ve večerních hodinách vystřídá profesionální kapela hrazena z prostředků obce.

Cíl projektu: realizací projektu bude zajištěno setkání odborné a laické veřejnosti z celého příhraničí, podpoří mezilidské vztahy. Propagace projektu bude zajištěna propagačními předměty, na cenách do soutěží, na plakátech, pozvánkách, na internetových stránkách partnerů a prostřednictvím banneru umístěného po celý den ve sportovním areálu. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou dostupné obyvatelům všech věkových kategorií, obou pohlaví, všech barev pleti, sexuální orientace, vyznání nebo pohledu na svět, národností, tělesného i mentálního postižení.

EU Nachbar EE

Projekt: Zima nám nevadí

 • čtvrtek, 17 říjen 2019 14:06
 • Napsal(a)
Projekt: Zima nám nevadí
Žadatel: obec Krásná
Projektový partner: město Bad Elster
Celkové náklady projektu: 13.282 Euro
Dotace: 9.961 Euro (75%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Obsah projektu: projekt zahrnuje aktivity spolupráce v podzimním a zimním čase. První aktivita – Lampionový průvod pro rodiny, je naplánována na 26.10. Na trase vedoucí skrz obec se děti setkají s podzimní vílou, která předá vládu zimní královně. Poté se všichni přemístí do sálu místní Sokolovny, kde proběhne vyhlášení soutěže Krásenská buchta. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo upeče sladký nebo slaný moučník, který odpoledne přinese porotě k ochutnání. Česko-německá porota složená z mužů vybere nejlepší pekaře v jednotlivých kategoriích. Po vyhlášení vítězů a předání cen si všichni společně na napečených dobrotách pochutnají. S akcí vánočního setkání je spojeno několik aktivit. 16.11.2019 se v místní školce uskuteční pekařský workshop. Zájemci o pečení štoly se mohou přijít naučit péct tento tradiční německý moučník spojený s adventním časem. Workshop povede německý kamarád ze sboru dobrovolných hasičů, který se s účastníky podělí o své znalosti a zkušenosti s pečením štoly. Důležitou součástí projektu je pořízení audionahrávek pověstí týkajících se Krásné a místních částí v českém a německém jazyce. Pověsti namluvené dle originálu dětmi ze ZUŠ Aš budou zpracovány a nahrány na flash disky, které obdrží přímí účastníci projektu. Vánoční setkání proběhne v neděli 8. 12. 2019 na návsi v obci Krásná. Zde se uskuteční hudební vystoupení místních dětí navštěvujících ZUŠ v Aši společně s dětmi MŠ Krásná. Ti společně zajistí i živý betlém. Připravena bude tvořivá dílna – zdobení perníčků, místní spolky zajistí výrobky na vánoční trhy. V rámci dlouholeté spolupráce hasičských sborů budou němečtí hasiči návštěvníkům Adventu připravovat tradiční regionální pochutiny. Vánoční trh otevřou v 15 hodin projektoví partneři, kteří společně s ostatními účastníky projektu vypustí jako symbol přátelství heliové balonky s vánočním přáním. Na jednotlivých akcích bude pro jejich účastníky (celkem 90 z Čech, 50 z Německa) připraveno občerstvení a propagační předměty. Rozsvícení vánočního stromečku bude předcházet společné pálení prskavek. O 6 dní později, v sobotu 14.12.2019 se hasiči z Krásné, Bad Elster a Adorf potkají na vánočních trzích v Adorfu, kde krásenští nabídnou jejich návštěvníkům pro změnu tradiční české pochutiny. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou dostupné obyvatelům všech věkových kategorií, obou pohlaví, všech barev pleti, sexuální orientace, vyznání nebo pohledu na svět, národností, tělesného i mentálního postižení. Projekt odstraňuje bariéry, odbourává předsudky a je otevřený vůči všem. Publicita projektu bude zajištěna propagačními předměty, bannerem, plakáty a informacemi na webových stránkách.

Cíl projektu: projekt umožní setkání široké veřejnosti česko-saského území, podpoří mezilidské vztahy a posílí nadregionální vazby v regionu. Bohatý program a prezentace nejen vánočních tradic a zvyků přispěje k odbourání národnostních bariér. Díky projektu se utuží vzájemná spolupráce nejen projektových partnerů, ale i okolních obcí v příhraničí, jejichž obyvatelé na akce zavítají. Společné setkání přispěje k rozvoji turistického potenciálu v regionu.

EU Nachbar EE

Setkání hasičů z Krásné a Adorfu

 • čtvrtek, 20 prosinec 2018 13:12
 • Napsal(a)
Advent v Adorfu
15. 12. 2018

Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Krásné na vánočním trhu města Adorf. V rámci návštěvy zde společně s hasičskými kamarády z Adorfu nabízeli tradiční české a německé pochutiny a nápoje. Hasiči z Krásné návštěvníkům trhu prezentovali např. tradiční české „utopence“, nakládané hermelíny, pikantní klobásu na grilu i studenou čabajku a k zahřátí např. medovinu či grog. Nechybělo tolik oblíbené točené české pivo a pro milovníky sladkého tradiční lázeňské oplatky, které se podávaly i teplé. I přes velmi chladné počasí se akce velmi vydařila, místní byli příjemně překvapeni účastí českých hasičů na jejich trhu, někteří si dokonce stánek pamatovali z loňského roku. Společná účast hasičů byla zároveň velmi dobrou propagací přeshraničního projektu.

 

EU Nachbar

 


Setkání hasičů z Krásné, z Bad Elsteru a Adorfu

 • středa, 12 prosinec 2018 21:41
 • Napsal(a)
Advent v Krásné
9. 12. 2018

Obsahem setkání byla návštěva hasičů z Adorfu a z lázeňského města Bad Elster na vánočním setkání v Krásné. V rámci společného odpoledne na návsi prezentovali saští kamarádi místním obyvatelům a návštěvníkům z širokého okolí Vánoce v Německu prostřednictvím nabídky tradičních pokrmů z regionu Vogtland. Podávaly se opečené bramborové placky s jablečným pyré nebo tzatziki, klobása a pastýřská rolka na grilu, svařené víno a punč. Společně s hasiči přijelo spoustu kamarádů a přátel z Adorfu, Bad Elsteru a místní části Sohl, což přispělo k velkolepé akci, v rámci které došlo k setkání nejen hasičů, ale i obyvatel všech partnerských obcí.

 

EU Nachbar

 


Přeshraniční cvičení hasičů v Krásné

 • pondělí, 22 říjen 2018 13:51
 • Napsal(a)
Přeshraniční cvičení hasičů v Krásné.
20. 10. 2018

Na sobotu bylo naplánováno společné cvičení hasičů z česko-sasko-bavorského regionu v obci Krásná u místního rybníku. Hlavním tématem cvičení byla dálková doprava vody. Cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z Chebu, kteří přivezli velkoobjemové čerpadlo SOMATI, profesionální hasiči z Aše, dobrovolní hasiči z Hazlova, Hranic a Krásné a z německé strany dobrovolní hasiči z Adorfu, Bad Elsteru a jeho místní části Sohl a jako hosté dobrovolní hasiči ze Selbu. Cvičení začalo vyhlášením poplachu v 9:06 hod. Problém opět nastal s povoláním hasičů ze Saska, kterým operační středisko nechtělo vyhlásit poplach, protože o cvičení dopředu nevědělo. I přes počáteční problémy ale nakonec všichni dorazili, - Adorfští hasiči přijeli na místo zásahu v 9:49 hod., po nich následovali hasiči z Bad Elsteru a jeho místní části Sohl. Velitel zásahu seznámil všechny postupně přijíždějící jednotky s jejich úkoly. Celé cvičení bylo rozděleno na tři úseky. První úsek měl za úkol přivést za pomoci velkoobjemového čerpadla SOMATI vodu z bývalého koupaliště do cca. 1,3 km vzdáleného rybníka. Druhý úsek zajišťoval dálkovou dopravu vody a třetí kyvadlovou dopravu vody pomocí cisteren do Štítar. Komunikaci mezi hasiči zajišťoval tlumočník prostřednictvím vysílaček. Po ukončení cvičení následoval úklid použitého vybavení a hadic, kterých opravdu nebylo málo. Poté se cca. 80 účastníků přesunulo do Sportovního areálu v Krásné, kde byl postaven stan a v něm zajištěno občerstvení. Nechybělo ani krátké vyhodnocení průběhu cvičení. Po vyhodnocení následovalo posezení všech kamarádů.

 

EU Nachbar

 


Mezinárodní cvičení hasičů ve městě Adorf

 • úterý, 09 říjen 2018 17:10
 • Napsal(a)
Mezinárodní cvičení hasičů v továrně na výrobu hudebních nástrojů GEWA ve městě Adorf.
6. 10. 2018

Obsahem setkání bylo společné cvičení hasičů z Adorfu a jeho místních částí, z Bad Elsteru a místní části Sohl a za českou stranu hasičů z Krásné. V sobotu 6. 9. 2018 v 9.23 hodin byl vyhlášen prostřednictvím operačního střediska ve Zwickau poplach německých hasičů. Vyžádání součinnosti mezi operačními středisky ve Zwickau a Karlovými Vary a vyslání českých kamarádů do Adorfu trvalo 11 minut. Hasiči z Krásné dorazili na místo zásahu až v 9.53 hod., tedy 30 minut po vyhlášení poplachu v Německu (komunikace mezi operačními středisky je stále v řešení tak, aby do budoucna žádost o posilovou jednotku byl co nejkratší). Místem zásahu byla továrna na výrobu hudebních nástrojů GEWA na konci Adorfu při výjezdu na Olešnici. Tématem cvičení byla simulace exploze způsobené požárem a záchrana deseti pohřešovaných osob, které byly následně předány do péče mladých učňů záchranné služby.
Celkem 96 hasičů si dle instrukcí velitele zásahu rozdělilo jednotlivé úkoly. Některé jednotky zajišťovaly dodávku vody pomocí plovoucího čerpadla přímo z potoka Halštrov (Elster), jiné jednotky zasahovaly uvnitř budovy, kde s použitím dýchací techniky hasily ohniska požáru. Jiné skupiny zde hledaly pohřešované osoby. Nutné bylo zajištění komunikace mezi českými a německými hasiči prostřednictvím tlumočníka. Zhruba po dvou hodinách bylo cvičení zdárně bez újmy na zdraví a majetku ukončeno. Poté se všichni zúčastnění přesunuli do hasičské zbrojnice v Adorfu, kde po chutném obědu došlo i na vyhodnocení průběhu cvičení.

 

EU Nachbar