Poskytování informací

Poskytování informací (3)

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  • úterý, 02 leden 2018 10:26
  • Napsal(a)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ukládá povinným subjektům řadu povinností. Povinnými subjekty dle InfZ jsou mimo jiné také obce. Následující text slouží jako stručný obecný přehled všech povinností, jejichž splnění InfZ po obcích požaduje.


Zdroj: www.mvcr.cz