Propagace projektů a dotací

Propagace projektů a dotací (6)

Den otevřených dveří v Adorfu

  • pondělí, 04 září 2017 07:39
  • Napsal(a)
Dobrovolní hasiči v Adorfu pořádají dne 9. 9. 2017 od 14.hodin "Den otevřených dveří" ve své zbrojnici v Adorfu.

DoD Adorf

Dotace pro JSDH

  • čtvrtek, 15 prosinec 2016 08:56
  • Napsal(a)
Pro rok 2016 obdržela Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásná od Karlovarského kraje dotaci z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje".

Dotace v celkové výši 113.500,- Kč byla použita na následující věcné vybavení jednotky:

Přetlakový dýchací přístroj Dräger PSS 3000/0/FPSS 2 ks 79.292,- Kč
Zásahové hadice 19 ks 23 024,- Kč
Pracovní stejnokroj PS II  10 ks 11 184,- Kč
V rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“, který je spolufinancována z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 se připravuje zadávací dokumentace pro pořízení nové požární velkoobjemové cisterny včetně kompletního vybavení. Odhadovaná cena vozidla se bude pohybovat kolem 7.500.000,-Kč. Výběrové řízení proběhne začátkem března 2017.

Pořízení Užitkového terénního vozidla (dále jen "UTV") je spolufinancováno z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“. Vozidlo je určeno pro dva hasiče, má plnohodnotnou kabinu včetně vytápění. Vozidlo bude vybaveno modrým majákem a nejnutnějším požárním vybavením jako je lékárna, osvětlovací a vyhledávací reflektor, hasící přístroj, ruční vyprošťovací nástroj. Pro použití v zimě bude mít sněhové pásy. UTV bude určeno zejména pro záchranu osob v těžko dostupných místech, stejně tak i hašení na obtížně dostupných místech zejména při lesních požárech a v neposlední řadě při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu.
 


CAS30 plakat

Vestavba školícího centra JSDH

  • neděle, 05 březen 2017 14:04
  • Napsal(a)
Vestavba školícího centra JSDH Krásná do objektu na poz.p.č. 1188/7 je spolufinancována z rozpočtu Karlovarského kraje

KK ZK

Bourání panelových domů ve Štítarech

  • úterý, 24 leden 2017 09:01
  • Napsal(a)
Bourání opuštěných panelových domů ve Štítarech je v plném proudu. Projekt "Demolice stavebního objektu na st.p. č. 65 a 66 v k.ú. Štítary u Krásné" se realizuje za přispění z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Stitary bourani

Velkoprostorový modulový stan

  • čtvrtek, 22 prosinec 2016 15:22
  • Napsal(a)
V rámci přeshraničního projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ byl obcí Krásná pořízen v prosinci 2016 velkoprostorový modulový stan Forum Alfa o rozměrech 10 x 30 m.

Díky modulovému systému lze stan využít pro vytvoření zázemí pro zasahujíci hasiče v případě špatných povětrnostních podmínek u zásahu, nebo při společných cvičeních. V případě nouze lze využít stan i jako evakuační stan, nebo stan pro zajištění nouzového přežití obyvatel při živelných pohromách.

Součástí stanu je samostatný topný agregát.