Aktuální projekty

Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia, kde byla kompletně modernizována jeho podlaha, byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování. Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí. Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost, tak pro pořádání různých kulturních akcí.
Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná. V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru, plátna, zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků. Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů, vytahání dřeva, seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Propagace projektů a dotací

Propagace projektů a dotací (6)

Den otevřených dveří v Adorfu

  • pondělí, 04 září 2017 07:39
  • Napsal(a)
Dobrovolní hasiči v Adorfu pořádají dne 9. 9. 2017 od 14.hodin "Den otevřených dveří" ve své zbrojnici v Adorfu.

DoD Adorf

Dotace pro JSDH

  • čtvrtek, 15 prosinec 2016 08:56
  • Napsal(a)
Pro rok 2016 obdržela Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásná od Karlovarského kraje dotaci z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje".

Dotace v celkové výši 113.500,- Kč byla použita na následující věcné vybavení jednotky:

Přetlakový dýchací přístroj Dräger PSS 3000/0/FPSS 2 ks 79.292,- Kč
Zásahové hadice 19 ks 23 024,- Kč
Pracovní stejnokroj PS II  10 ks 11 184,- Kč
V rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“, který je spolufinancována z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 se připravuje zadávací dokumentace pro pořízení nové požární velkoobjemové cisterny včetně kompletního vybavení. Odhadovaná cena vozidla se bude pohybovat kolem 7.500.000,-Kč. Výběrové řízení proběhne začátkem března 2017.

Pořízení Užitkového terénního vozidla (dále jen "UTV") je spolufinancováno z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –2020 v rámci projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“. Vozidlo je určeno pro dva hasiče, má plnohodnotnou kabinu včetně vytápění. Vozidlo bude vybaveno modrým majákem a nejnutnějším požárním vybavením jako je lékárna, osvětlovací a vyhledávací reflektor, hasící přístroj, ruční vyprošťovací nástroj. Pro použití v zimě bude mít sněhové pásy. UTV bude určeno zejména pro záchranu osob v těžko dostupných místech, stejně tak i hašení na obtížně dostupných místech zejména při lesních požárech a v neposlední řadě při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu.
 


CAS30 plakat

Vestavba školícího centra JSDH

  • neděle, 05 březen 2017 14:04
  • Napsal(a)
Vestavba školícího centra JSDH Krásná do objektu na poz.p.č. 1188/7 je spolufinancována z rozpočtu Karlovarského kraje

KK ZK

Bourání panelových domů ve Štítarech

  • úterý, 24 leden 2017 09:01
  • Napsal(a)
Bourání opuštěných panelových domů ve Štítarech je v plném proudu. Projekt "Demolice stavebního objektu na st.p. č. 65 a 66 v k.ú. Štítary u Krásné" se realizuje za přispění z prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Stitary bourani

Velkoprostorový modulový stan

  • čtvrtek, 22 prosinec 2016 15:22
  • Napsal(a)
V rámci přeshraničního projektu „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.“ byl obcí Krásná pořízen v prosinci 2016 velkoprostorový modulový stan Forum Alfa o rozměrech 10 x 30 m.

Díky modulovému systému lze stan využít pro vytvoření zázemí pro zasahujíci hasiče v případě špatných povětrnostních podmínek u zásahu, nebo při společných cvičeních. V případě nouze lze využít stan i jako evakuační stan, nebo stan pro zajištění nouzového přežití obyvatel při živelných pohromách.

Součástí stanu je samostatný topný agregát.