Aktuality z obce a MŠ Doporučený

  • středa, 08 květen 2024 07:00
Přinášíme vám krátké ohlédnutí za událostmi z naší obce a mateřské školky...

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z MŠ

Aktuality z MŠ

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce
Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Aktuality z obce

Jarní úklid
V sobotu dne 23. 4. 2022 se na Krásenské návsi sešlo, i přes velký počet omluvenek z důvodu nemoci, více než 30 dobrovolníků, kteří vyrazili na jarní úklid Krásné a širokého okolí. V rámci úklidové akce byl proveden úklid také v Újezdě, Štítarech a Kamenné osadě. Bylo sebráno skoro půl tuny odpadu a více jak 20 pneumatik. Již o den dříve se do úklidu zapojila naše mateřinka, která uklidila sportovní areál a veřejné pozemky přiléhající k mateřské škole. Dalšími brigádníky, kterým není naše příroda lhostejná jsou děti z Jezdeckého klubu Krásná, které si vzaly na starost les podél komunikace do Dolní Krásné. Celá akce byla ukončena v místní Sokolovně, kde mohli všichni doplnit energii připraveným jídlem a pitím. Děkujeme moc všem, kteří přišli pomoc a budeme věřit, že příští rok už nebudeme mít co uklízet.
 
Oprava střech
V sobotu dne 23. 4. 2022 v průběhu úklidu obce byla provedena také oprava střech na stáncích na návsi a na odpočívadle před Sokolovnou, které byly poničeny v minulosti při silném větru. Za provedení opravy děkujeme panu Jiřímu Mitáčkovi a panu Luďovi Čavinskému.
 
Zpřístupnění cesty na Nejzápadnější bod
V sobotu 23. 4. 2022, po ukončení pravidelné odborné přípravy na stanici HZS v Aši, vyrazili naši hasiči do Újezdu, kde byly nahlášeny spadlé stromy na cestě k Nejzápadnějšímu bodu ČR, které bránili přístupu jak pěším tak cykloturistům. Hasiči stromy rozřezali a cestu opět zprůchodnili.

 

Rekonstrukce Sokolovna Krásná
V současné době probíhá rekonstrukce sálu v místní Sokolovně. Byla zde vybourána původní podlaha, nainstalována nová kanalizace včetně rozvodů vody a otopné soustavy. Aktuálně je realizováno zateplení podlahy a příprava akustického obložení sálu. Právě na kvalitní akustické řešení sálu je kladen velký důraz, aby mohl být sál využíván na kulturní akce všeho druhu včetně akcí náročných právě na kvalitu zvuku. Sál bude po rekonstrukci vhodný také pro provozování různých sportovní aktivit.

 

Brigáda SDH Krásná
V sobotu 16.04.2022 proběhla brigáda na přípravu májky a dřeva na pálení čarodějnic, které se uskuteční dne 30.04.2022 v areálu Sokolovny Krásná. Na brigádu vyšlo slunečné počasí a dorazil velký počet dobrovolníků. Část brigádníků připravovala májku a dřevo na hranici a zbylá část odjela do Újezdu, kde se odtahalo a naložilo dřevo z polomů, které naprosto znepřístupnily cestu z Mostu Evropy na Nejzápadnější bod ČR. Nakonec jsme ještě postavili hranici a májku řádně připravili.

 

Výsadba jarní květeny
Ve středu 13.04.2022 místní ženy z klubu seniorů provedly vyčištění, úpravu a výsadbu květinové výzdoby do truhlíků v centrální části obce. Dále připravily také "trojúhelník" k následné výsadbě a provedly jarní střih stávajících keřů. Za zkrášlení veřejných prostor děkujeme paní Evě Novákové, Marii Paprskové, Marii Strnadové a Jarmile Pokorné.

 

Úprava "školkové" zahrady
V týdnu od 11.04.20022 do 15.04.2022 probíhaly úpravy školkové zahrady. Byl proveden zdravotní řez vysazených lip, prořez náletových dřevin a dále byly také odborně ošetřeny všechny ovocné dřeviny. Pro děti bylo vybudované nové ohniště, opraveny lavičky a stoly dostaly nové desky pro outdoorovou práci školkáčků.
Přečteno 240 krát Naposledy změněno: středa, 08 květen 2024 09:39