Recyklace baterií Doporučený

  • neděle, 16 leden 2022 19:45
Chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat za spolupráci v loňském roce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu a aktivní účasti v systému zpětného odběru, třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, jste přispěli k lepšímu životnímu prostředí a nám společně pomohli splnit sběrové kvóty EU.

Často si to už ani neuvědomujeme, ale baterie se pro každého z nás staly každodenní samozřejmostí. Objem prodaných baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního prostředí, tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem, tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu a její nerostného zdroje. Moc si Vaší aktivity a spolupráce vážíme!

Jako poděkování si Vám dovolujeme zaslat Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2021.

ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6

Ecobat
Přečteno 532 krát Naposledy změněno: neděle, 16 leden 2022 19:51