Kotlíkové dotace

  • úterý, 04 leden 2022 20:53
Dle nám dostupných informací bude moci žádat o podporu občan Karlovarského kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95% ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 130.000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti. Podrobné informace jsou obsaženy v informačním letáku v příloze.


Informační leták ke stažení:
PDF 16 iconKotlíkové dotace v roce 2022
Přečteno 483 krát