Projekt: Zima nám nevadí Doporučený

  • čtvrtek, 17 říjen 2019 14:06
Projekt: Zima nám nevadí
Žadatel: obec Krásná
Projektový partner: město Bad Elster
Celkové náklady projektu: 13.282 Euro
Dotace: 9.961 Euro (75%)
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Obsah projektu: projekt zahrnuje aktivity spolupráce v podzimním a zimním čase. První aktivita – Lampionový průvod pro rodiny, je naplánována na 26.10. Na trase vedoucí skrz obec se děti setkají s podzimní vílou, která předá vládu zimní královně. Poté se všichni přemístí do sálu místní Sokolovny, kde proběhne vyhlášení soutěže Krásenská buchta. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo upeče sladký nebo slaný moučník, který odpoledne přinese porotě k ochutnání. Česko-německá porota složená z mužů vybere nejlepší pekaře v jednotlivých kategoriích. Po vyhlášení vítězů a předání cen si všichni společně na napečených dobrotách pochutnají. S akcí vánočního setkání je spojeno několik aktivit. 16.11.2019 se v místní školce uskuteční pekařský workshop. Zájemci o pečení štoly se mohou přijít naučit péct tento tradiční německý moučník spojený s adventním časem. Workshop povede německý kamarád ze sboru dobrovolných hasičů, který se s účastníky podělí o své znalosti a zkušenosti s pečením štoly. Důležitou součástí projektu je pořízení audionahrávek pověstí týkajících se Krásné a místních částí v českém a německém jazyce. Pověsti namluvené dle originálu dětmi ze ZUŠ Aš budou zpracovány a nahrány na flash disky, které obdrží přímí účastníci projektu. Vánoční setkání proběhne v neděli 8. 12. 2019 na návsi v obci Krásná. Zde se uskuteční hudební vystoupení místních dětí navštěvujících ZUŠ v Aši společně s dětmi MŠ Krásná. Ti společně zajistí i živý betlém. Připravena bude tvořivá dílna – zdobení perníčků, místní spolky zajistí výrobky na vánoční trhy. V rámci dlouholeté spolupráce hasičských sborů budou němečtí hasiči návštěvníkům Adventu připravovat tradiční regionální pochutiny. Vánoční trh otevřou v 15 hodin projektoví partneři, kteří společně s ostatními účastníky projektu vypustí jako symbol přátelství heliové balonky s vánočním přáním. Na jednotlivých akcích bude pro jejich účastníky (celkem 90 z Čech, 50 z Německa) připraveno občerstvení a propagační předměty. Rozsvícení vánočního stromečku bude předcházet společné pálení prskavek. O 6 dní později, v sobotu 14.12.2019 se hasiči z Krásné, Bad Elster a Adorf potkají na vánočních trzích v Adorfu, kde krásenští nabídnou jejich návštěvníkům pro změnu tradiční české pochutiny. Veškeré aktivity v rámci projektu jsou dostupné obyvatelům všech věkových kategorií, obou pohlaví, všech barev pleti, sexuální orientace, vyznání nebo pohledu na svět, národností, tělesného i mentálního postižení. Projekt odstraňuje bariéry, odbourává předsudky a je otevřený vůči všem. Publicita projektu bude zajištěna propagačními předměty, bannerem, plakáty a informacemi na webových stránkách.

Cíl projektu: projekt umožní setkání široké veřejnosti česko-saského území, podpoří mezilidské vztahy a posílí nadregionální vazby v regionu. Bohatý program a prezentace nejen vánočních tradic a zvyků přispěje k odbourání národnostních bariér. Díky projektu se utuží vzájemná spolupráce nejen projektových partnerů, ale i okolních obcí v příhraničí, jejichž obyvatelé na akce zavítají. Společné setkání přispěje k rozvoji turistického potenciálu v regionu.

EU Nachbar EE
Přečteno 1798 krát Naposledy změněno: pondělí, 11 listopad 2019 11:06