Nejzápadnější Dětský den Doporučený

  • pondělí, 24 červen 2019 14:33
Děti z Krásné, ale i z celého Ašska, mohly oslavit svůj Dětský den dobytím Nejzápadnějšího bodu České republiky. Dobrovolní hasiči z Krásné, společně s vedením obce a jeho zaměstnanci, Krásenskými buchtami a dalšími dobrovolníky, pro ně (ale i pro jejich rodiče, prarodiče, tety, strýce…) připravili zajímavé putování ze zaniklé obce Újezd, přes Most Evropy až na zmíněný Nejzápadnější bod. Trasa byla dlouhá téměř 6 kilometrů. Nejmenší účastníci a účastnice – dočasní obyvatelé dětských kočárků, kteří doputovali k mostu, urazili přesně 4 a půl kilometru.

Cesta byla ozvláštněna nejrůznějšími atrakcemi, např. plyšákovým sekáčem, střílením ze vzduchovky, biologickými a historickými otázkami, překážkovou dráhou, házením na cíl, sbíráním hub apod. Na start u újezdského hřbitova dorazilo přesně 153 dětí, s jejich doprovodem tedy na nejzápadnější místo naší republiky došlo během jediného dne, 1. 6. 2019, přes 450 lidí, kteří tímto (ale i tím, že dohromady ušli přes 2000 km) vytvořili první rekord uvedeného místa. Oslava proběhla formou vlastnoručního opékání buřtů.

Vedení Obce Krásná děkuje všem, kteří se na Dětském dni podíleli, sponzorům, ale i těm, kteří s dětskými účastníky přišli aktivně oslavit jejich sváteční den D.
Přečteno 1902 krát Naposledy změněno: úterý, 25 červen 2019 15:08