Přehled činnosti za rok 2013

  • pondělí, 27 leden 2014 10:22
  • Napsal(a) 
Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. I v roce 2013 se mikroregion snažil využít své výhodné polohy pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Sousedství s Bavorskem a Saskem mu totiž umožňuje čerpat dotace jak z bavorského přeshraničního programu tak saského.

Nejvýznamnějším projektem Sdružení Ašsko bylo za rok 2012 bezpochyby dokončení 44 km dlouhé mostní cyklostezky Aš-Selb-Wunsiedel, která byla realizovaná v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. V roce 2013 tak měla široká veřejnost možnost jí využít při cyklovýletech, pěších procházkách ale i si zaběhat s ostatními účastníky akce“ Volkslauf auf dem Brückenradweg Bayern - Böhmen“, která se konala 27.7. u příležitosti 1. výročí otevření cyklostezky. Na cyklostezce byl v červnu proveden kontrolní audit ministerstva financí, který proběhl bez zjištěných závad.

Společně s Klubem českých turistů uspořádalo sdružení Ašsko 12. ročník Hvězdicového pochodu Aš, Hof, Plauen, jež se koná každé dva roky a jehož pořadatelství tento rok padlo právě na Aš. Projekt byl podpořen Euregiem Egrensis prostřednictvím Fondu malých projektů ČR-Sasko 2007-2013. Trasa pochodu byla plánována na území ašského regionu a zúčastnilo se ho více jak 400 turistů z Česka, Bavorska i Saska. Pochod nabídl 2 trasy – 7 a 13 km. Obě začínaly na Goethově náměstí, první zastávka byla v ašském muzeu, druhá pak na dominantně Ašska – rozhledně, poté se turisti na kratší trase vydali do cíle v Sadech Míru a ti zdatnější pokračovali do Podhradí, Krásné a pak se připojili k ostatním v cíli a užili si příjemný závěr v podobě občerstvení, živé hudby a společného poklábosení v Parku zážitků Bad Elster Aš. Každý účastník obdržel pamětní medaili a účastnický list.

Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku roku 2011 žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. V rámci strategického plánování byly analyzovány současné problémy dotčených obcí a byla navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se týkal různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu bylo ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí. Na základě smlouvy OHK Cheb zpracovala v období od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi strategické plány zmiňovaných obcí a její představitelé je pak prezentovali na veřejných setkáních občanům jednotlivých obcí. Celá akce byla následně vyúčtována a sdružení tak získalo dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

Dlouhodobý a neustále se rozvíjející projekt, na kterém se kromě Sdružení Ašsko podílí o okolní obce ze Saské a Bavorské strany je Zelený pás. V rámci tohoto zastřešujícího projektu již byly dřívě zrealizovány některé menší projekty (Revitalizace zámeckého parku v Krásné, Naučná stezka v Hranicích, Regenerace zeleně v Geiplova parku v Aši). V současné době projekt směřuje k tomu, aby se dále zintenzivnila spolupráce příhraničních obcí a aby zde byl vytvořen region, který bude příjemný pro život místních obyvatel, poskytne jim dostatek práce, kvalitní infrastrukturu a služby ve sféře sociální a zdravotní, aktivní odpočinek a kulturní akce, ale který zároveň příláká turisty. Ať na svojí jedinečnou rozmanitost danou rozdílností tří sousedních zemí, tak na unikátní přírodu, která zaujme svojí pestrostí a přítomností vzácných rostlin i živočichů. K tomu jim ale musí zajistit odpovídající úroveň ubytování a gastronomie. Tím, že projekt zasahuje do tří zemí, otevírá se zde možnost financování jednotlivých projektů prostřednictvím Evropských fondů a do budoucnosti bude cílem Sdružení Ašsko vytěžit z této spolupráce co nejvíc a zkvalitnit a zpříjemnit tak život obyvatelům v nejzápadnějším cípu České republiky.

Martina Pospíšilová
manažerka Sdružení Ašsko
http://sa.obeckrasna.cz/
Přečteno 2952 krát