Obce na Ašsku pracují na strategickém plánu

  • sobota, 02 červen 2012 16:02
  • Napsal(a) 
Obce Krásná, Hranice, Hazlov a Podhradí podaly prostřednictvím Sdružení Ašsko na začátku letošního roku žádost o dotaci na projekt „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge“ V rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 žádost obstála při důkladném hodnocení a projekt byl lokálním řídícím výborem podpořen ke spolufinancování ze strany Evropské unie. Sdružení tak získá dotaci ve výši 85% z celkové částky 640 tis. Kč z prostředků Evropské unie. Zbývající prostředky uhradí zúčastněné obce ze svého rozpočtu. Partnerem projektu se stala bavorská obec Fichtelberg.

Ašsko společně s regionem kolem obce Fichtelberg leží na území společného přeshraničního přírodního parku Smrčiny (Fichtelgebirge). Obě oblasti mají kromě podobných přírodních a společenských podmínek i mnoho dalších společných témat, které je možné propojit a přispět tak dalšímu rozvoji dotčeného územní bez ohledu na průběh hranic. Důkazem dosavadních vazeb obou regionů je realizace několika přeshraničních projektů v posledních letech. V minulosti byla vybudována např. sportovní zařízení, která jsou dnes hojně využívána turisty z obou regionů, obce se vzájemně podporují při plánování a realizaci řady slavností v regionu.
Tyto kroky vedly představitele regionu k myšlence vytvořit pro další programovací období strategický plán rozvoje přeshraniční spolupráce dotčených obcí. Strategický plán rozvoje mikroregionu bude dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování rozvoje přeshraniční spolupráce regionu. V rámci strategického plánování budou analyzovány současné problémy dotčených obcí a budou navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se bude týkat různých oblastí života v regionu, např. infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití, volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání. Cílem projektu je ukázat regionu vhodná témata pro budoucí přeshraniční spolupráci obou mikroregionů popř. členských obcí.

Na základě získané dotace vyhlásilo Sdružení Ašsko na konci dubna 2012 výběrové řízení na zpracovatele strategického plánu pro město Hranice, obec Krásná, Hazlov a Podhradí. Ze tří došlých cenových nabídek byla dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu vybrána nabídka Okresní hospodářské komory Cheb, s kterou Sdružení Ašsko uzavřelo smlouvu o dílo. OHK Cheb bude od 1.6.2012 do 31.3.2013 ve spolupráci s dotčenými obcemi intenzivně pracovat na pořízení strategických plánů.
Petra Bulantová
manažerka Sdružení Ašsko

 

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“ „Investice do vaší budoucnosti“

Ziel EE EU 
Přečteno 3126 krát Naposledy změněno: čtvrtek, 09 únor 2017 17:24