Název Datum vyvěšení
2022
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2022 30. 6. 2023
PDF link Schválení závěrečného účtu za rok 2022 30. 6. 2023
PDF link Závěrečný účet k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 30. 6. 2023
PDF link Rozvaha k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva MŠ Krásná k 31. 12. 2022 30. 6. 2023
2021
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2021 30. 6. 2022
PDF link Schválení závěrečného účtu za rok 2021 30. 6. 2022
PDF link Závěrečný účet k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 30. 6. 2022
PDF link Rozvaha k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva MŠ Krásná k 31. 12. 2021 30. 6. 2022
2020
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2020 29. 6. 2021
PDF link Schválení závěrečného účtu za rok 2020 29. 6. 2021
PDF link Závěrečný účet k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 29. 6. 2021
PDF link Rozvaha k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva MŠ Krásná k 31. 12. 2020 29. 6. 2021
2019
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2019 30. 6. 2020
PDF link Schválení závěrečného účtu za rok 2019 30. 6. 2020
PDF link Závěrečný účet k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 30. 6. 2020
PDF link Rozvaha k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Příloha účetní závěrky č. 2 30. 6. 2020
PDF link Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva MŠ Krásná k 31. 12. 2019 30. 6. 2020
2018
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2018 2. 7. 2019
PDF link Schválení závěrečného účtu za rok 2018 28. 6. 2019
PDF link Závěrečný účet k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 28. 6. 2019
PDF link Rozvaha k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Závěrečné inventarizační zpráva obce k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
PDF link Závěrečná inventarizační zpráva MŠ Krásná k 31. 12. 2018 28. 6. 2019
2017
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky 2017 30. 6. 2018
PDF link Závěrečný účet obce Krásná a MŠ Krásná za rok 2017 30. 6. 2018
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2017.pdf 30. 6. 2018
2016 
PDF link Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016 30. 6. 2017
PDF link Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 30. 6. 2017
PDF link Závěrečný účet obce Krásná a MŠ Krásná za rok 2016 30. 6. 2017