Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. Statutárním zástupcem sdružení je od 1. 6. 2006 starosta obce Krásná pan Luboš Pokorný. Sdružení Ašsko je mimo jiné členem svazku Přátelé v srdci Evropy (vznikl v roce 2002 a skládá se z pěti českých a devíti německých měst a obcí). Sídlo sdružení je v Kamenné 52 v Aši (Městský úřad).

V roce 2008 bylo rozhodnuto o propojení sdružených obcí a měst společně s německými partnerskými městy přeshraniční naučnou stezkou, na které vznikne v každém městě či obci odpočinková zóna. Tento záměr promítli partneři do projektu s názvem „Poznej svého souseda“ a v rámci programu Cíl 3 podali žádost o dotaci z prostředků Evropské unie. Jedna část projektu propojuje město Aš, obce Krásná a Hazlov a na bavorské straně město Rehau.
Celkové náklady této části projektu dosahují výše 1,5 mil. Kč. S časovým odstupem bylo o dotaci ve výši téměř 2 mil. Kč zažádáno i pro druhou část projektu, která se týká měst Aš a Hranice, obce Podhradí a na saské straně města Bad Elster. Naučná stezka s odpočinkovými zónami, spojující tři země, bude pro veřejnost otevřena v letních měsících letošního roku v rámci své zahajovací akce.

Dne 1. 2. 2011 byly spuštěny samostatné webové stránky.
Od 1. 3. 2009 spolek zřídil na základě finanční podpory Karlovarského kraje a členských obcí nově funkci "manažera sdružení". Ten vede agendu a projekty svazku a je zároveň k dispozici členských obcím při přípravě a realizaci projektů.

 


EU Ziel3 logo