Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjíždí, na příkaz KOPIS, k zásahům v katastru obce nebo mimo něj. Během zásahu se jednotky řídí zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a souvisejícími předpisy. Veřejnost by měla vědět, že na pokyn velitele zásahu nebo velitele jednotky musí fyzická i právnická osoba poskytnout osobní či věcnou pomoc, nebo strpět např. vstup na soukromý pozemek. V opačném případě se totiž mohou dopustit i přestupku na úseku PO.

 
FUNKČNÍ OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOTKY SDH


 
hasič
Hasič
starší hasič po 3. letech členství v jednotce Starší hasič
strojník Strojník
technik Technik
velitel družstva Velitel družstva
zástupce velitele jednotky
Zástupce velitele jednotky
velitel jednotky Velitel jednotky


Členům sboru dobrovolných hasičů náleží funkční označení. Toto označení můžeme spatřit hlavně na uniformách funkcionářů sdružení hasičů. U řadových členů sborů se používá spíše označní členů výjezdových jednotek.


OZNAČENÍ ČLENŮ SH ČMS (SDH)

Člen SH ČMS
člen SH ČMS po 3. letech členství
člen SH ČMS člen SH ČMS po 3. letech členství
člen SH ČMS po 5. letech členství člen SH ČMS po 8. letech členství
člen SH ČMS po 5. letech členství člen SH ČMS po 8. letech členství
člen SH ČMS po 10. letech členství  
člen SH ČMS po 10. letech členství  


OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SDH

vedoucí kolektivu člen výboru, revizor
vedoucí kolektivu člen výboru, revizor
nám. starosty, velitel, předseda RR starosta SDH
nám. starosty, velitel, předseda RR starosta SDH
   


OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OSH

člen odborné rady OSH člen VV OSH a OKRR
člen odborné rady OSH člen VV OSH a OKRR
nám. starosty OSH, předseda OKRR starosta OSH
nám. starosty OSH, předseda OKRR starosta OSH
   

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KSH

člen odborné rady KSH člen VV KSH, člen KKRR
člen odborné rady KSH člen VV KSH, člen KKRR
nám. starosty KSH, předseda KKRR starosta KSH
nám. starosty KSH, předseda KKRR starosta KSH
   


OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SH ČMS

zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH, instruktor ÚHŠ vedoucí odboru kanceláře SH ČMS, zást. ředitele ÚHŠ, CHH
zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH, instruktor ÚHŠ vedoucí odboru kanceláře SH ČMS, zást. ředitele ÚHŠ, CHH
ředitel ÚHŠ, CHH, NPF  
ředitel ÚHŠ, CHH, NPF  
člen odborné rady SH ČMS člen ÚKRR
člen odborné rady SH ČMS člen ÚKRR
člen VV SH ČMS  
člen VV SH ČMS  
ředitel kanceláře SH ČMS nám. starosty SH ČMS, předs. ÚKRR
ředitel kanceláře SH ČMS, místopředseda ÚKRR nám. starosty SH ČMS, předseda ÚKRR
starosta SH ČMS  
starosta SH ČMS  

Vysvětlivky

CHH - centrum hasičského hnutí
KKRR - krajská kontrolní a revizní rada
KSH - krajské sdružení hasičů
NPF - nejvyšší předst. firem, kde má SH ČMS majetkový podíl
OKRR - okresní kontrolní a revizní rada
OSH - okresní sdružení hasičů
RR - revizní rada
SDH - sbor dobrovolných hasičů
SH ČMS - sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
ÚHŠ - ústřední hasičská škola
ÚKRR - ústřední kontrolní a revizní rada
VV - výkonný výbor