Přes obec Krásná prochází také několik cyklotras vedoucích téměř panenskou přírodou s napojením jak na Bavorskou tak na Saskou stranu. Jedna z nejzajímavějších tras je po trase železné opony přes zaniklou obec Újezd, kde je možno uvidět zbytky bývalého německého hřbitova upravené na pietní místo, památník obětem první a druhé světové války, nejzápadnější bod České republiky a větrné elektrárny v jejich plné výšce. Cyklotrasy jsou v zimním období využity podobně jako in-line dráha pro běžecké lyžování. Jedna z nejoblíbenějších tras vede z obce Krásná do obce Studánka.

Ašský region má jednu z nejhustších sítí značených cyklotras v Karlovarském kraji. Trasy jsou vyznačeny jak po silnicích III. tříd, tak i po vozových zpevněných cestách, které v bývalém hraničním pásmu zůstaly po Pohraniční stráži. Dá se říci, že se v Ašském výběžku vyznačily všechny cesty, které stojí za shlédnutí. Pokud se na ašské cyklotrasy vydáte, uvidíte okouzlující přírodu Smrčin a ještě některé z památek, které nám naši pováleční předchůdci zachovali. A že jich tu opravdu bylo! Bohužel hodně z nich éru budování komunismu nepřežilo, ale i to málo, co se zachovalo, stojí opravdu za to.

Přehled cyklotras Ašska