Aktuální projekty

Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia, kde byla kompletně modernizována jeho podlaha, byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování. Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí. Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost, tak pro pořádání různých kulturních akcí.
Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná. V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru, plátna, zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků. Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů, vytahání dřeva, seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
V souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") jsou osobní údaje, které by mohly identifikovat osoby, neveřejné. Neupravené Zápisy jsou každému k nahlédnutí na OÚ v Krásné.
 

2023

DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT over  30. 3. 2023
DownBT over  23. 2. 2023
DownBT over  26. 1. 2023

2022

DownBT over  20. 12. 2022
DownBT over  10. 11. 2022
DownBT  
DownBT over  8. 9. 2022
DownBT  
DownBT  
DownBT over  30. 6. 2022
DownBT over  19. 5. 2022
DownBT over  21. 4. 2022
DownBT over  24. 3. 2022
DownBT over  17. 2. 2022
DownBT over  20. 1. 2022

2021

DownBT over  16. 12. 2021
DownBT over  25. 11. 2021
DownBT over  21. 10. 2021
DownBT over  23. 9. 2021
DownBT  
DownBT  
DownBT over  24. 6. 2021
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
DownBT  
  • 1