V souvislosti s platností Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") jsou osobní údaje, které by mohly identifikovat osoby, neveřejné. Neupravené Zápisy jsou každému k nahlédnutí na OÚ v Krásné.