Čestné občanství obce Krásná je udělováno jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst obce, nebo zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého, sportovního popř. i jiných oblastí a v neposlední řadě jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím - záchrana života či záchrana historických nebo kulturních hodnot obce.


IVO SKUHROVEC
Obdržel dne 7. 3. 2013 z rukou starosty Čestné občanství “Za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci obce Krásná.”
?
?
?
?
?
?