logo prevence
Vážení občané,
Sbor dobrovolných hasičů v Krásné se snaží pomáhat nejen u požárů a mimořádných událostí, ale také v preventivně výchovné činnosti a v neposlední řadě i v práci s mládeží. Na obecních stránkách v sekci: najdete základní a potřebné informace, které se vás, občanů přímo dotýkají na poli požární ochrany. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, či dotazy týkající se požární ochrany neváhejte se na nás obrátit.


Věříme, že vás touto naší snahou ušetříme možných nepříjemností a problémům. V našem sboru máme několik příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ať už na úseku represe, tak i prevence a jsme tak schopni vám zodpovědně poradit a pomoci.

Petr Paprsek
ZVJ SDH Krásná
 
Prevence Represe OO
Požární prevence Požární represe Ochrana obyvatelstva