Aktuální projekty

Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia, kde byla kompletně modernizována jeho podlaha, byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování. Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí. Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost, tak pro pořádání různých kulturních akcí.
Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná. V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru, plátna, zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků. Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů, vytahání dřeva, seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
logo prevence
Vážení občané,
Sbor dobrovolných hasičů v Krásné se snaží pomáhat nejen u požárů a mimořádných událostí, ale také v preventivně výchovné činnosti a v neposlední řadě i v práci s mládeží. Na obecních stránkách v sekci: najdete základní a potřebné informace, které se vás, občanů přímo dotýkají na poli požární ochrany. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, či dotazy týkající se požární ochrany neváhejte se na nás obrátit.


Věříme, že vás touto naší snahou ušetříme možných nepříjemností a problémům. V našem sboru máme několik příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ať už na úseku represe, tak i prevence a jsme tak schopni vám zodpovědně poradit a pomoci.

Petr Paprsek
ZVJ SDH Krásná
 
Prevence Represe OO
Požární prevence Požární represe Ochrana obyvatelstva