V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Krásné 33 členů. Z toho 18 členů je zařazeno do výjezdové jednoty SDH.
Rozdíl mezi sdružením a jednotkou je v tom, že ve sdružení může být jakákoliv osoba od nejútlejšího věku až po seniory, ale v jednotce pouze ten, kdo splní zákonem stanovené požadavky.

 


Kontakt:
SDH Krásná, Krásná 196
351 22
IČ: 47725753
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou to zejména:
- Dovršení 18-ti let věku
- Bezúhonost
- Zdravotní a psychická způsobilost
- Odborná způsobilost

Každý člen jednotky SDH musí absolvovat povinné školení a kurzy na prohloubení své odborné způsobilosti.

* * *

Hlavní činností zdejšího sboru dobrovolných hasičů je spolupráce s obecním úřadem a starostou obce a pořádání i účast na hasičských soutěžích. Podílíme se na společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných obcí, nebo pod její záštitou. Dále pak zajišťujeme veřejně prospěšné práce v obci.

Sbor dobrovolných hasičů v Krásné se snaží pomáhat nejen u požárů a mimořádných událostí, ale také v preventivně výchovné činnosti a v neposlední řadě i v práci s mládeží. Na obecních stránkách v sekci: SDH Krásná/ Legislativa v PO najdete základní a potřebné informace, které se vás, občanů přímo dotýkají na poli požární ochrany.

Věříme, že vás touto naší snahou ušetříme možných nepříjemností a problémům. Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. V našem sboru máme několik příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ať už na úseku represe, tak i prevence a jsme tak schopni vám zodpovědně poradit a pomoci.

* * *
Pokud Vás zajímají další informace ohledně požární ochrany ČR,
následujte prosím
odkaz na stránky HZS ČR