Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis vydávaný na základě zmocnění v čl. 104 ods. 3 Ústavy zastupitelstvem obce v její samostatné působnosti. Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích samostatné působnosti obce dle § 7 a 10 zákona o obcích. Vyhláška musí být v souladu se zákony České republiky a obec nesmí vyhláškou ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna zákonem.

 

Obecně závazné vyhlášky a řády obce Krásná

 • 2021 - Jednací řád Zastupitelstva obce +

  PDF link Jednací řád Zastupitelstva obce Krásná DownBT over
     
  Schváleno: 23. 9. 2021
 • 2021 - Požární řád obce +

  PDF link Požární řád obce Krásná DownBT over
     
  Schváleno: 23. 9. 2021
 • OZV č. 3/2021, o zrušení vyhlášky č. 1/2004 +

  PDF link O zrušení vyhlášky č.1/2004 - požární řád obce DownBT over
     
  Schválena: 22. 4. 2021
     
  Účinnost: 1. 6. 2021
 • OZV č. 2/2021, o odpadovém hospodářství +

  PDF link O odpadovém hospodářství DownBT over
     
  Schválena: 22. 4. 2021
     
  Účinnost: 1. 6. 2021
 • OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu +

  PDF link O místním poplatku z pobytu DownBT over
     
  Schválena: 25. 3. 2021
     
  Účinnost: 1. 5. 2021
 • OZV č. 1/2020, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství +

  PDF link O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství DownBT over
     
  Schválena: 27. 8. 2020
     
  Účinnost: 1. 1. 2021
 • OZV č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství +

  PDF link O místním poplatku za užívání veřejného prostranství + příloha č.1 DownBT over
     
  Schválena: 12. 12. 2019
     
  Účinnost: 1. 1. 2020
 • OZV č. 1/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje užívání zábavní pyrotechniky +

  PDF link K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje užívání zábavní pyrotechniky DownBT over
     
  Schválena: 14. 9. 2017
     
  Účinnost: 25. 10. 2017
 • NO č. 1/2016, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje +

  PDF link Nařízení obce č. 1/2016, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje DownBT over
     
  Schválena: 2. 5. 2016
     
  Účinnost: 18. 5. 2016
 • OZV č. 2/2015 o odpadech +

  PDF link  O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krásná DownBT over
     
  Schválena: 21. 5. 2015
     
  Účinnost: 8. 6. 2015
 • OZV č. 1/2015, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky +

  PDF link Kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za komunální odpady a část II. Poplatek ze psů vyhlášky č. 1/2013, o místních poplatcích DownBT over
     
  Schválena: 22. 1. 2015
     
  Účinnost: 22. 1. 2015
 • OZV č. 1/2014, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí +

  PDF link O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí DownBT over
     
  Schválena: 13. 5. 2014
     
  Účinnost: 31. 12. 2014
 • OZV č. 2/2009, o zrušení OZV č.1/2008 +

  PDF link O zrušení OZV č.1/2008 (o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti) DownBT over
     
  Schválena: 5. 11. 2009
     
  Účinnost: 30. 11. 2009
 • OZV č. 1/2009, Územní plán Krásná +

  PDF link Územní plán Krásná DownBT over
     
  Schválena: 2. 7. 2009
     
  Účinnost: 21. 7. 2009
 • OZV č. 1/2006, o společném školském obvodu základní školy +

  PDF link O společném školském obvodu základní školy DownBT over
     
  Schválena: 12.1. 2006
     
  Účinnost: 13. 1. 2006
 • OZV č. 2/2004, o závazné části územního plánu sídelního útvaru Krásná +

  PDF link O závazné části územního plánu sídelního útvaru Krásná DownBT over
     
  Schválena: 13.5. 2004
     
  Účinnost: 29. 5. 2004
 • OZV č. 2/1997, o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce +

  PDF link O koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce DownBT over
     
  Schválena: 25. 4. 1997
     
  Účinnost: 30. 6. 1997
 • OZV č. 1/1997, o zrušení některých závazných vyhlášek +

  PDF link  Kterou se ruší obecně závazné vyhlášky o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, která nabyla účinnosti dne 1.4.1994; dále o místním poplatku z reklamních zařízení, která nabyla účinnosti dne 1.1.1991 a vyhláška o ukládání pevného domovního odpadu, která nabyla účinnosti dne 25.9.1992 DownBT over
     
  Schválena: 9. 1. 1997
     
  Účinnost: 1. 2. 1997
 • 1