• 8. 12. 2018 - Požár +

  8. 12. 2018 - Požár
  Krátce před 21.hodinou byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár chatky v Žerotínově ulici v Aši. Po příjezdu na místo zde již zsahovala jednotka HZS Aš a požár byl rychle zlikvidován. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 10. 11. 2018 - Požár +

  10. 11. 2018 - Požár
  Krátce po 22.hodině byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár odpadu v areálu bývalé Tosty barevny v Okružní ulici v Aši. Po příjezdu na místo zde již zsahovala jednotka HZS Aš a požár byl rychle zlikvidován. Jednotka byla poté odeslána zpětr na základnu.
 • 9. 11. 2018 - Pátrání po osobě +

  9. 11. 2018 - Pátrání po osobě
  Krátce po 18.30 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o pátrání po zraněné osobě na blíže neurčeném místě v okolí Krásné. Seřadiště pro techniku bylo zvoleno v areálu fotbalového hřiště. Na místo se sjelo na čtyřicet hasičů ze sedmi jednotek a více jak dvacet policistů včetně psovodů a začalo pátrání v terénu. Krátce po 22. hodině byla osoba nalezena a předána do péče Zdravotní záchranné služby. Na místo zásahu byl povolán i starosta obce, z důvodu koordinace a zajištění týlového zabezpečení pro zasahující.
 • 27. 10. 2018 - Technická pomoc +

  27. 10. 2018 - Technická pomoc
  Odstranění padlého stromu na komunikaci v Kamenné osadě, před výjezdem na hlavní silnici nad Větrovem.
 • 23. 10. 2018 - Pátrání po osobě +

  23. 10. 2018 - Pátrání po osobě
  Pátrání po pohřešovaném chlapci v Hranicích. Vzhledem k okolnostem nebudou poskytovány další informace.
 • 20. 10. 2018 - Požár (cvičení) +

  20. 10. 2018 - Požár (cvičení)
  Taktické cvičení na téma dálková doprava vody, kterého se zúčastnilo zhruba 90 hasičů z devíti jednotek z české i německé strany.
 • 18. 10. 2018 - DN +

  18. 10. 2018 - DN
  Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na Smrčinách před Studánkou. Nehoda se obešla bez vážnějšího zranění. Na místě zasahovala jednotky HZS Aš a JSDH Hranice. Naším úkolem bylo řídit dopravu v místě zásahu.
 • 6. 10. 2018 - Požár (cvičení) +

  6. 10. 2018 - Požár (cvičení)
  Taktické cvičení ve firmě na výrobnu hudebních nástrojů Gewa v německém Adorfu.
 • 23. 9. 2018 - technická pomoc +

  23. 9. 2018 - technická pomoc
  Silný vítr, který zasáhl ČR v noci z 23. 9 na 24. 9 napáchal na Ašsku jen menší škody. V nočních hodinách jsme vyjížděli s CAS30 T815 v počtu 1+5 k padlému stromu do Příční ulice v Aši (u bývalé pekárny) směrem do Mokřin. Strom padlý přes celou komunikaci jednotka pomocí motorové pily rozřezala a odklidila z komunikace. Poté se vrátila na základnu.
 • 20. 9. 2018 - pátrání po osobě +

  20. 9. 2018 - pátrání po osobě
  Jednotka vyjela vozidlem VEA Ford Tranzit na shromaždiště u OOP PČR v Aši ul. Karlova. Zde proběhlo seznámení s událostí a byl dán popis pohřešované osoby. Následně jednotka prováděla pátrání po pohřešované osobě dle pokynů vedoucího OOP PČR Aš v katastru města Aše a Mokřin. Zhruba po dovou hodinách byla ztracená osoba v pořádku nalezena na území města Selbu. Po ukončení pátrání se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 19. 9. 2018 - požár +

  19. 9. 2018 - požár
  Požár odpadu v bývalé Tostě barevně v Aši Okružní ulici. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš. Požár byl lokalizovaný a od jednotky Krásná nebyla pomoc zapotřebí. Po rychlé likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.
 • 19. 9. 2018 - technická pomoc +

  19. 9. 2018 - technická pomoc
  K požáru rozvaděče do jedné z hranických firem byla jednotka povolána dne 19. 9. 2018. První jednotka na místě však upřesnila, že došlo k technické závadě kondenzátoru na rozvaděči, který již nehoří. Z toho důvodu byla jednotka během jízdy k zásahu odvolána a vrátila se tak zpět na základnu.
 • 6. 9. 2018 - únik plynu +

  6. 9. 2018 - únik plynu
  Jednotka vyjela s vozidlem CAS30 v počtu 1+2 k úniku plynu do Hranic, m.č. Krásňany č.p. 766. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o překopnutou přípojku plynu přímo u Domova pro seniory. K poškození došlo během probíhající rekonstrukce komunikace. V době příjezdu na místo zásahu zde již zasahovala jednotka HZS Aš a od VZ bylo zjištěno, že domov je kompletně evakuovaný na nádvoří za budovou a o obyvatele se stará personál domova. Jednotka HZS Aš měla za použití hydraulického zařízení částečně uzavřený únik plynu z potrubí a nyní vyčkávala na příjezd plynárenské pohotovostní služby k zajištění úplného uzavření úniku plynu. Po příjezdu technika pohotovostní služby bylo poškozené potrubí uzavřeno a jednotka byla VZ odeslána zpět na základnu.
 • 21. 8. 2018 - požár +

  21. 8. 2018 - požár
  K prohlídce po požáru elektroinstalace bojleru jsme vyjížděli do RD v Krásné. Na místě bylo zjištěno, že majitel počínající požár sám uhasil a oheň se nikam dále nerozšířil.
 • 11. 8. 2018 - požár +

  11. 8. 2018 - požár
  K požáru dřeva a smrku jsme vyjížděli do obce Vernéřov s CAS30 T815 v počtu 1+4. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že zde zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná o požár složeného dříví a k němu přiléhajícímu stromu. Jednotka Aš již požár lokalizovala a probíhalo dohašování. Členové JSDH Krásná pomámali při rozebírání dřeva a jeho následném uhašení. Po likvidaci byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 7. 8. 2018 - požár +

  7. 8. 2018 - požár
  Požár čtyř pneumatik a drobného odpadu u bývalé Ohary v Podhradí. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš a požár byl zlikvidován.
 • 1. 8. 2018 - požár +

  1. 8. 2018 - požár
  Požár louky v Žirovicích u Fr. Lázní na ploše asi 60x60m.
 • 31. 7. 2018 - požár +

  31. 7. 2018 - požár
  Požár louky v Kopaninách u Aše
 • 31. 7. 2018 - požár +

  31. 7. 2018 - požár
  Požár pole ve Štítarech, na Štítarském vrchu u větrné elektrárny, na ploše cca 200x200m
 • 30. 7. 2018 - požár +

  30. 7. 2018 - požár
  Požár lesa v Trojmezí
 • 29. 6. 2018 - požár +

  29. 6. 2018 - požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k požáru do areálu fy JM autodíly v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár celkem devíti vozidel na odstavné ploše u servisu a že na místě zasahuje jednotka HZS Aš. Na místo se dále dostavily jednotky z Hranic a Hazlova a požár byl společnými silami zlikvidován.
 • 30. 5. 2018 - únik ropných látek +

  30. 5. 2018 - únik ropných látek
  Jednotka vyjela vozidlem CAS30 T815 v počtu 1+3 k úniku provozních kapalin na parkoviště u městského hřbitova v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik motorového oleje na komunikaci. Skvrna se v důsledku deště roztekla v délce asi 60 m. Na místě byla již přítomná hlídka Městské Policie. Jednotka provedla posyp vozovky sorbentem a pomocí košťat zajistila sběr použitého sorbentu. Během návratu na základnu, byla jednotka operačním střediskem vyslána ještě k likvidaci padlého stromu na komunikaci do obce Podhradí.
 • 24. 5. 2018 - technická pomoc +

  24. 5. 2018 - technická pomoc
  Na pomoc staršímu muži, který upadl na schodech ve sklepě a již se nemohl sám dostat zpět do bytu jsme vyjeli dne 24. 5. 2018 vozidlem VEA Ford v počtu 1+4. Na místě jsme pak zjistili, že částečně invalidní muž je nezraněn a nepotřebuje další ošetření. Pomohli jsme mu zpět do bytu a předali do péče manželky a poté se vrátili na základnu.
 • 5. 5. 2018 - pátrání po osobě +

  5. 5. 2018 - pátrání po osobě
  K pátrání po pohřešovaném seniorovi z Bad Elsteru, který by se mohl pohybovat na území ČR, jsme vyjeli ve večerních hodinách vozidly VEA Ford Transit v počtu 1+4 a UTV 1+0 na seřadiště k OO PČR v Aši. Během jízdy na seřadiště však byla jednotka odvolána z důvodu nalezení pohřešované osoby.
 • 2. 5. 2018 - požár +

  2. 5. 2018 - požár
  K požáru sklepa v Domě pro seniory v Hranicích vyjela jednotka s CAS30 T815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a JSDH Hranice a že se jedná o zakouření sklepa a prvního nadzemního podlaží. Jednotka HZS Aš prováděla průzkum sklepa. Místo požáru bylo následně lokalizováno v nově instalovaném záložním zdroji. Po uhašení zahoření bylo prováděno nucené odvětrání sklepa přetlakovými ventilátory. Po odvětrání byly jednotky odeslány zpět na základny. 
 • 27. 4. 2018 - požár +

  27. 4. 2018 - požár
  K prvnímu "opravdovému" zásahu vyjela jednotka s novou CAS30 T815 v počtu 1+2. Jednalo se o požár dvoupodlažní budovy v Mokřinách, který byl ohlášen ve 22:18. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že zde již zasahuje jednotka HZS Aš a že se jedná o rozsáhlý požár střechy objektu. Jednotka ihned zahájila hasební práce na jednom z útočných proudů. Postupně na místo dorazily posilové jednotky z Hazlova, Hranic, HZS Cheb a povolán byl také automobilový žebřík z německého Selbu s další cisternou. Po lokalizaci požáru následovalo postupné rozebírání konstrukcí a dohašování. Zásah byl ukončen po jedné hodině ranní. 
 • 9. 3. 2018 - planý poplach +

  9. 3. 2018 - planý poplach
  Ke svému vůbec prvnímu zásahu vyjela naše nová Tatra CAS30 T815 s posádkou v počtu 1+1 a to k požáru do obce Kopaniny. Krátce po výjezdu byla však jednotka pomocí vozidlové radiostanice odvolána (planý poplach).
 • 23. 2. 2018 - požár +

  23. 2. 2018 - požár
  K požáru v bývalé přádelně v obci Libá jsme vyjeli s CAS32 T815 v počtu 1+3 krátce po půl jedenácté večer. Na místě již zasahovalo několik jednotek a hořel papírový odpad navrstvený v halách ve 3 a 4 NP objektu. Jednotka dostala za úkol zřídit čerpací stanoviště na rybníku cca 200m od místa požáru a zajistit dálkovou dopravu vody. K lokalizaci požáru došlo krátce před půlnocí. V 1:15 Velitel zásahu rozhodl o přerušení hasebních prací a kontrolovaném vyhoření. Na místě zůstaly tři jednotky a zbytek byl odeslán na své základy. Zásah komplikoval silný mráz. 
 • 29. 10. 2017 - technická pomoc +

  29. 10. 2017 - technická pomoc
  Extrémní vítr, který zasáhl celou ČR, nezpůsobil na Ašsku příliš velké škody. Naše jednotka během dne vyjížděla pouze ke třem případům spadlých stromů na komunikace v katastru obce Krásná.
 • 24. 9. 2017 (7:17) - dopravní nehoda +

  24. 9. 2017 (7:17) - dopravní nehoda
  K dopravní nehodě na křižovatce Podhradí x Smrčiny (u býv. Mavexu) nás povolalo operační středisko krátce po sedmé hodině ráno. Řidič přijíždějící ze směru od Hranic nezvládl řízení a projel křižovatkou až do Ašského potoka. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Aš. Řidič byl mimo vozidlo bez zjevného zranění a z automobilu neunikaly žádné provozní náplně. Z toho důvodu byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 22. 9. 2017 (16:35) - dopravní nehoda +

  22. 9. 2017 (16:35) - dopravní nehoda
  K vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel na obchvatu Aše (silnice I/64) vyjela jednotka vozidlem CAS 32 T815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahují všechny složky IZS a jedná se o čelní střet dvou vozidel. Zatímco jednotka HZS Aš vyprošťovala jednu těžce zraněnou osobu, členové jednotky Krásná pomáhali s ošetřením dalších dvou zraněných osob, prováděli posyp vozovky sorbentem, protipožární zabezpečení vozidel a kontrolovali únik provozních nápní do blízkých vodotečí. Následně asistovali při resuscitaci zraněné osoby. Po ukončení zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 • 4. 9. 2017 (12:17) - požár +

  4. 9. 2017 (12:17) - požár
  Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+0 k požáru chaty do ašské ulice Na Háji. Po příjezdu na místo události VZ rozhodl, že jednotka bude doplňovat hasební vodu do CAS 20 T 815 HZS Aš, od které byl veden hasební zásah. Po likvidaci požáru odjela jednotka doplnit hasební vodu a následně se vrátila zpět na základnu.
 • 1. 9. 2017 (9:30) - cvičení Bad Elster +

  1. 9. 2017 (9:30) - cvičení Bad Elster
  Taktické cvičení v Bad Elsteru v rámci přeshraniční spolupráce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a VEA Ford Tranzit v počtu 1+8. Po příjezdu na místo události v NSR, obec Bad Elster se VJ Krásná nahlásil VZ požární stanice Bad Elster. VZ rozhodl, že jednotka Krásná bude s další jednotkou z NSR, provádět ochlazování nádrží s topným olejem. Po ustanovení techniky CAS 32 T 815 bylo započato ochlazování nádrží pomocí lafetové, mlhové proudnice. Toto trvalo cca 40 minut. Voda k ochlazování byla dodávána dálkově, do CAS 32 T 815, dvěma hadicemi „B 75“. Celkem bylo k ochlazení použito cca 10000 litrů vody. Po ukončení zásahu pomáhali členové jednotky s likvidací dopravního vedení „B75“. Následně se všichni zasahující hasiči přesunuli na požární stanici v Bad Elsteru, kde bylo provedeno vyhodnocení cvičení.
 • 30. 8. 2017 (17:00) - cvičení NL +

  30. 8. 2017 (17:00) - cvičení NL
  Ve středu 30. 8. 2017 se jednotka zúčastnila taktického cvičení na zásah na nebezpečnou chemickou látku. Tento typ zásahu vyžaduje velké množství sil a prostředků a je časově náročný. Úkolem jednotek bylo zachtánit ze zasaženého objektu tři zraněné osoby v bezvědomí a poté  zjistit chemické vlastnosti látky a její nebezpečnost a určit jak s ní zacházet kvůli likvidaci. Zasahující v nebezpečné zóně používali protichemické obleky OPCH90 a pro jejich očistu muselo být na místě vybudované dekontaminační stanoviště. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Aš, HZS Cheb a JSDH Krásná.
 • 18. 8. 2017 (17:40) - požár +

  18. 8. 2017 (17:40) - požár
  K požáru dřevěné kůlny jsme vyjeli do Hranic s CAS32 T815 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo zde již zasahovali příslušníci HZS Aš a JSDH Hranice. Jednalo se o požár zahradní kůlny ze které se požár rychle rozšířil i na střechu vedle stojícího rodinného domu. Následně na místo dorazila ještě posilová jednotka z Hazlova. Prováděli jsme současné hašení kůlny i střechy domu, kdy se musela rozebrat část střešní krytiny, pod kterou hořelo. Po likvidaci požáru jsme museli zajistit odkrytou střechu plachtami. Závěr zásahu znepříjemnila bouřka a silná průtrž mračen. Poté se jednotky vrátily na základny.
 • 17. 8. 2017 (22:48) - požár +

  17. 8. 2017 (22:48) - požár
  V pozdních večerních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach. Vyjeli jsme do ašské Okružní ulice k požáru v bývalé Tostě. Po příjezdu na místo zde již zasahovali příslušníci HZS Aš a jednalo se o požár stavebního odpadu na dvoře objektu. Jednotka HZS Aš provedla likvidaci a poté se jednotky vrátily na základny.
 • 12. 8. 2017 (0:55) - požár +

  12. 8. 2017 (0:55) - požár
  Krátce před jednou hodinou ranní byl jednotce vyhlášen poplach. V ašské ulici na Háji hořel opuštěný dům. Po příjezdu na místo zde již zasahovali příslušníci HZS Aš a jednalo se o požár domovního odpadu v opuštěné vile. Celý dům byl silně zakouřený a hrozilo riziko, že by někdo mohl být uvnitř. Po porovedeném průzkumu zde však nikdo nalezen nebyl. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 8. 8. 2017 (16:22) - požár +

  8. 8. 2017 (16:22) - požár
  Po 16.hodině byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár v ašské Příbramské ulici. Na místo jako první dorazili profesionálové z Aše a ti rychle zjistili, že došlo pouze ke spálení potravin při vaření a zakouření bytu. Naše jednotka byla odvolána během cesty k místu zásahu.
 • 20. 6. 2017 (14:01) - požár +

  20. 6. 2017 (14:01) - požár
  Krátce po 14.hodině byl jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár automobilu v ašské Kotkově ulici. Požár vozidla přistaveného hned vedle autodílny se velice rychle rozšířil i na střechu objektu. Na místo byly povolány posilové jednotky HZS Cheb s automobilovým žebříkem a cisternou a také JSDH Krásná s CAS32 T815 a JSDH Hranice s CAS20 T815. Automobil byl rychle uhašen a ihned se začala hasit rozpálená střecha s asfaltovými pásy. Požár byl následně rychle lokalizován, takže nedošlo k výraznějšímu rozšíření do střešní konstrukce. Část střechy musela být přesto rozebrána, kvůli možnému skrytému šíření požáru. Příčiny jsou v šetření.  
 • 14. 6. 2017 (17:41) - technická pomoc +

  14. 6. 2017 (17:41) - technická pomoc
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka měla zajistit místo pro přistání záchranářského vrtulníku. Těsně před výjezdem jednotky oznámilo operační středisko, že vrtulník byl odvolán a výjezd se ruší. Jednotka zůstala na základně.
 • 2. 6. 2017 (16:51) - požár +

  2. 6. 2017 (16:51) - požár
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka vyjela s vozidlem CAS32 T815 v počtu 1+3 k požáru lesní hrabanky o rozměrech 3x10 v Trojmezí. Na místě zasahovali hasiči z Hranic a profesionálové z Aše. Protože se ukázalo, že plocha požáru není velká, byl brzy zlikvidován. My jsme na místě zůstali jako záloha, pro případné doplňování požární vodou.
 • 25. 5. 2017 (12:05) - požár +

  25. 5. 2017 (12:05) - požár
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka vyjela s vozidlem CAS32 T815 v počtu 1+0 k požáru lesní hrabanky o rozměrech 10x30 v Trojmezí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahují hasiči z Hranic a profesionálové z Aše. Následně se na místo dostavily ještě cisterny z Hazlova a Chebu. Po důkladném uhašení se jednotky vrátily zpátky na základny.
 • 11. 3. 2017 (17:50) - požár +

  11. 3. 2017 (17:50) - požár
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka vyjela s vozidlem VEA-L1 Ford 1+3 a CAS32 T815 v počtu 1+1 k požáru louky do Krajkářské ulice v Aši. Během jízdy k zásahu bylo upřesněno, že se jedná o požár balíků sena na louce v ulici Vančurova. Na místě již zasahovali ašští profesionálové. Naše jednotka jim pomáhala roztahovat balíky a dohašovat je. Po úplné likvidaci a uložení prostředků do vozidel jsme se vrátili na základnu.
 • 2. 3. 2017 (12:20) - technická pomoc +

  2. 3. 2017 (12:20) - technická pomoc
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka vyjela s vozidlem VEA-L1 Ford 1+3 k padlému stromu do Kamenné osady. Po rozřezání stromu a odklizení z vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 • 9. 2. 2017 (17:08) - požár +

  9. 2. 2017 (17:08) - požár
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy a požární sirénou. Jednotka vyjela s vozidlem CAS32 T815 v počtu 1+1 k požáru opuštěného domu ve Štefánikově ulici v Aši. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě již zasahuje jednotka HZS Aš a požár je zlikvidován. Jednalo se o požár dřevěného odpadu.
 • 20. 1. 2017 (20:34) - požár +

  20. 1. 2017 (20:34) - požár
  Událost ohlašuje KOPIS KVK pomocí SMS zprávy. Požární siréna nefungovala. Jednotka vyjela s vozidlem VEA-L1 Ford v počtu 1+2 k požáru komína do obce Kopaniny u Aše. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě již nachází jednotka HZS Aš a požár je zlikvidován. Velitel jednotky se ohlásil Veliteli zásahu a ten po chvíli rozhodl o odeslání jednotky zpět na základnu.
 • 16. 1. 2017 (14:45) - dopravní nehoda +

  16. 1. 2017 (14:45) - dopravní nehoda
  Poplach byl jednotce vyhlášen dálkově pomocí SMS zprávy. Varovná siréna nefungovala. Jednotka vyjela vozidlem VEA-L1 Ford v počtu 1+1 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů s celkem osmi zraněnými do Aše ulice Selbská (nedaleko Lidlu). Po příjezdu na místo události se VJ nahlásil VZ HZS Aš, který rozhodl, že příslušníci jednotky budou asistovat při vyprošťování zraněných osob z jednoho havarovaného vozidla. Zároveň jednotka poskytovala základní péči lehce zraněným osobám umístěným z důvodu špatného počasí (pro zajištění tepelného komfortu) ve vozidle VEA Ford.
 • 13. 1. 2017 (6:21) - technická pomoc +

  13. 1. 2017 (6:21) - technická pomoc
  Padlé stromy na silnici č. 2175 těsně před Podhradím. Jednotka vyjela vozidlem Ford Transit v počtu 1+1. Na místě pak bylo zjištěno, že zde zasahuje jednotka HZS Aš a že komunikace je zcela uzavřená a leží na ní přes sebe asi šest vzrostlých smrků. Z důvodu silných poryvů větru rozhodl Velitel zásahu, že kvůli bezpečnosti zasahujících bude silnice uzavřena a stromy se zlikvidují, až se vítr uklidní. Jednotky se poté vrátily na základny. Silnice byla zprůjezdněna těsně před polednem.
 • 9. 1. 2017 (18:23) - dopravní nehoda +

  9. 1. 2017 (18:23) - dopravní nehoda
  Poplach byl jednotce vyhlášen dálkově sirénou a SMS zprávou. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 v počtu 1+2 k dopravní nehodě do obce Mokřiny u Aše. Po příjezdu na místo události se VJ zahlásil VZ, který rozhodl, že jednotka již není na místě zásahu potřeba a po několika minutách ji odeslal zpět na základnu.
 • 1