Upozornění ČEZ distribuce a.s.

CEZ logoČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a majitele pozemků jejichž porosty ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ, aby si tyto porosty odstranili a okleštili v období vegetačního klidu nejpozději do 15. listopadu tohoto roku. V případě, že tak samy neučiní, provede prořezání společnost ČEZ.

Plán zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce zasedá v zasedací místnosti v následujících termínech:
23. června, 25. srpna, 15. září, 13. října, 10. listopadu a 15. prosince od 16.hodin.

Vesnice roku 2015

Vesnice CR

Zprávy a sdělení obce

 • DisqusNovinkou na stránkách je možnost vkládat své komentáře k jednotlivým článkům. Ke komentování je využita služba Disqus, která si získává velkou popularitu, zejména díky připojení z Facebooku, Twitteru, Google účtu, nebo vlastní Disqus registrace. Jediné co musíte je přihlásit se pomocí svého účtu, případně si zdarma vytvořit účet na Disqus.
  Díky vašim nározům a připomínkám tak budeme moci reagovat na vaše aktuální potřeby a snažit se zkvalitňovat život v naší obci!
 • Hriste Sokol logo
  Abychom mohli zajistit efektivní využití víceúčelového hřiště prosíme sportující veřejnost, aby využívala rezervační systém na obecních stránkách. Nezapomeňte se také seznámit s provozním řádem a herními možnostmi hřiště.
  Vstoupit do rezervačního systému.
 • OZV logo
  Nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krásná.
 • logo
  Elektronická kronika obce Krásná. Postupně budeme přidávat další ročníky. Odkaz do kroniky naleznete v horním menu. Nově přidány léta 2000-2003.
 • CEZ logoČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a majitele pozemků jejichž porosty ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ, aby si tyto porosty odstranili a okleštili v období vegetačního klidu nejpozději do 15. listopadu tohoto roku. V případě, že tak samy neučiní, provede prořezání společnost ČEZ.

Sdružení Ašsko bude rozvíjet vzdělávání v regionu

Od června 2016 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Aš (MAP). Realizátorem projektu je Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí, který je tvořen městy Aš a Hranice a obcemi Hazlov, Krásná a Podhradí, funguje již od roku 1999. Projekt je zaměřen prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let, tak aby existovaly jak vhodné podmínky, které povedou k dosažení maximálního úspěchu každého žáka, tak podmínky pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogy.

Recyklace v naší obci

Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015“. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklacevysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, vašeho města.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie,energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkcenebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.